Skip to content Skip to footer

Is fietsleasing nadelig voor mijn pensioen?

Overweeg jij om een fiets te leasen? Maar heb je bedenkingen over eventuele nadelen zoals een lager pensioen? Samen met Sociaal Secretariaat Attentia geven we jou graag een woordje uitleg over dit veelbesproken onderwerp.

Invloed van fietsleasing op sociale uitkeringen

Kan je via je werkgever een leasefiets kiezen via een flexibel verloningsplan? Dan is dit vaak op basis van brutoloon inruil. Wanneer je een stuk van je brutoloon uitruilt voor een leasefiets, ontstaat er een nieuw, lager brutoloon.

Hieronder vind je een voorbeeld van een bediende die een fiets kiest met een cataloguswaarde van € 2.000 en een leasekost van € 81 per maand.

Pensioen - Cyclis Bike Lease - Fietsleasing

Gedurende de leaseperiode (meestal 36 maanden) bedraagt het brutoloon van de werknemer in het voorbeeld € 2.742,16. Alle berekeningen zullen dus gebaseerd zijn op het nieuw brutoloon.

Sociale uitkeringen op basis van het nieuw brutoloon:

 • arbeidsongeschiktheid: ziekte, zwangerschapsverlof, arbeidsongevallen, enz.
 • werkloosheid: tijdelijke en volledige werkloosheid
 • wettelijk pensioen

Hou er rekening mee dat er soms geen effect zal zijn op de sociale uitkeringen als je loon na de uitruil nog steeds boven het toepasselijk plafondbedrag van de uitkering zit.

Voor werkloosheid is het plafond bijvoorbeeld bepaald op maximum € 2.754,76 bruto (bedrag geldig sinds maart 2020) per maand.

Voor het wettelijk pensioen staat het huidige plafondbedrag op € 58.446,94 (bedrag 2019) per jaar. Zit je nieuw bruto jaarloon voor de opbouw van je pensioen nog steeds daarboven? Dan is er geen enkele impact meer op je pensioen.

Invloed van fietsleasing op andere betalingen

Ook voor de betalingen die je werkgever of een Sociaal Fonds doet, vormt je lagere brutoloon de basis. We denken onder andere aan:

 • 13de maand: deze wordt in bovenstaand voorbeeld dan ook € 2.742,16 bruto in plaats van €  2.800.
 • Vakantiegeld
 • Indexaties en verhogingen op het brutoloon
 • Alle berekeningen die gebaseerd zijn op een percentage van het brutoloon, zoals bijvoorbeeld ploegenpremies, overloontoeslagen, eventueel bonussen, …

Is fietsleasing dan wel voordelig?

Houd bovenstaande gevolgen in het achterhoofd als je een fiets wil leasen.
Maar deze wegen niet op tegen het netto voordeel dat je als werknemer hebt. Een leasefiets kiezen via een flexibel verloningsplan is voordeliger dan een privéaankoop. Bovendien geniet je dan van alle bijbehorende diensten en ben je volledig ontzorgd.

Om het netto voordeel voor jou in bovenstaand voordeel in te schatten, houd je rekening met volgende redenering:

 • Netto-inlevering per maand = € 20,76
 • Voor een bediende gaat dit doorgaans 13,92x (12x loon + vakantiegeld + eindejaarspremie) een effect hebben: € 20,76 * 13,92 = € 288,98 per jaar
 • Voor de volledige leaseperiode kost mij dit dus netto € 866,94  (€ 288,98 * 3 jaar)
 • Als ik de fiets zelf zou aankopen met eigen netto-middelen, zou ik € 2.000 betaald hebben
 • Nu heb ik netto slechts € 866,94 betaald

Voor arbeiders zijn er vaak uurlonen van toepassing zijn in plaats van maandlonen. Bij keuze voor een leasefiets wordt het bruto-uurloon van de arbeider verlaagd in functie van de gemaakte keuze. In bovenstaand voorbeeld zou dit zich voor een arbeider in een 38 uren week bijvoorbeeld vertalen naar een vermindering van het brutoloon van € 17,02 (dit komt neer op een gemiddeld bruto per maand van € 2.800) naar € 16,65 bruto per uur. 

Een fiets leasen volgens het principe van brutoloon inruil heeft dus een kleine invloed op je sociale uitkeringen en in mindere mate op je pensioen, omdat deze zaken berekend worden op basis van je brutoloon. Maar dit ‘nadeel’ weegt niet op tegen het groot netto voordeel dat je hebt ten opzichte van een privéaankoop. 

Nog vragen?

Voor verdere vragen over loontechnische zaken, neem je contact op met onze contactpersoon bij Attentia:

Katrien Nijs 

Senior Legal Consultant

legalpartners@attentia.be

Wil jij genieten van een nieuwe fiets met bijbehorende accessoires en diensten zoals een fietsverzekering, VAB pechbijstand en een flexibel onderhoudspakket?

Contacteer ons dan hier vrijblijvend: info@cyclis.be of 011/730 115

Contacteer ons!

  Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!  Door je in te schrijven ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden

  Ons kantoor.

  Hendrik Van Veldekesingel 39A bus 1.02
  3500 Hasselt
  BELGIUM

  Copyright 2022 Cyclis

  Contacteer ons!

   Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!   Door je in te schrijven ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden

   Jobs.

   Andere.

   Socials.

   Policy.

   Copyright 2022 Cyclis

   Ons kantoor.

   Hendrik Van Veldekesingel 39A bus 1.02
   3500 Hasselt
   BELGIUM

   Contacteer ons!

   Ons kantoor.

   Hendrik Van Veldekesingel 39A bus 1.02
   3500 Hasselt
   BELGIUM

    Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!    Door je in te schrijven ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden

    Copyright 2022 Cyclis