Skip to content Skip to footer

Kan Cyclis onze medewerkers komen toelichten over de werking van fietsleasing?

Dat kan volledig gratis! Als het bedrijf dat wil, nemen wij hiervoor contact op met een plaatselijke fietshandelaar. In dat geval kunnen de geïnteresseerden verschillende type fietsen testen na onze toelichting. Op deze manier kunnen de medewerkers goed geïnformeerd een keuze maken. Uiteraard organiseren…

Hoe kan de vlootbeheerder de fietsen in het bedrijf opvolgen?

Van zodra de vlootbeheerder een login heeft aangevraagd voor onze tool, kan hij alle fietsen opvolgen via Portal.Cyclis. De verantwoordelijke kan offertes goedkeuren, bestellingen plaatsen, leasecontracten stopzetten en het overzicht van de hele fietsvloot behouden.

Is het bedrijf verplicht om een fietsvergoeding te geven?

Nee, bedrijven zijn wettelijk niet verplicht om hun medewerkers een fietsvergoeding toe te kennen. Er kunnen wel sectorale verplichtingen zijn. Een fietsvergoeding is uiteraard een extra stimulans om de medewerker op de fiets te krijgen. Vandaag is een fietsvergoeding tot en met € 0,24…

Welke documenten moet de medewerker ondertekenen?

De medewerker moet de fietspolicy en de verklaring op eer ondertekenen. In de fietspolicy worden de interne afspraken vastgelegd tussen de werkgever en de werknemer. In de verklaring op eer bepaalt de werkgever hoe vaak de medewerker met de fiets naar het werk moet…

Kan het bedrijf restricties opleggen?

We stellen ons zo flexibel mogelijk op en bieden alle mogelijke diensten en type fietsen aan. Als jouw bedrijf een restrictie wil opleggen, waken wij over het aanbod. Een voorbeeld van restricties zijn het maximum leasebudget, bepaalde type fietsen, een beperking of verplichting van…

Contacteer ons!

  Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!  Ons kantoor.

  Hendrik Van Veldekesingel 39A bus 1.02
  3500 Hasselt
  BELGIUM

  Copyright 2022 Cyclis

  Contacteer ons!

   Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!   Jobs.

   Andere.

   Socials.

   Policy.

   Copyright 2022 Cyclis

   Ons kantoor.

   Hendrik Van Veldekesingel 39A bus 1.02
   3500 Hasselt
   BELGIUM

   Contacteer ons!

   Ons kantoor.

   Hendrik Van Veldekesingel 39A bus 1.02
   3500 Hasselt
   BELGIUM

    Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!    Copyright 2022 Cyclis