Skip to content Skip to footer

Terms & Conditions.

GEÜPDATE OP 01 JANUARI 2020

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Team Cyclis heeft een privacy policy, die u helpt begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen.

U kan voor privacy-gerelateerde zaken bij ons terecht via privacy@cyclis.be

Welke informatie verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met
onze website doet.

  • Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw IPadres en een identificatie van uw browser en computer-type. Bv: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10.
  • Als uw werkgever klant bij ons is, houden we hiervoor ook uw contact-, facturatie-, en (bij een bestelling) leveringsgegevens bij. Wij krijgen deze gegevens toegestuurd door typisch de HR-afdeling van uw werkgever, of u geeft ze zelf op in de diverse invulschermen van onze website.
  • Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

Wie verzamelt deze informatie over u?

Wij, dat is Team Cyclis NV. Onze maatschappelijke zetel is op de Nieuwe Dijk 34, 3920 Lommel. Ons KBO nummer is 0544.515.042. U kan ons voor privacy-gerelateerde zaken het makkelijkst via e-mail bereiken op privacy@cyclis.be

Hoe verzamelen we deze informatie?

Uw professionele contactgegevens krijgen we typisch van uw werkgever, wanneer die klant bij ons wordt. De informatie voor het aanmaken van het account deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geef u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Voor de web-toepassing zelf hebben we deze informatie nodig om uw account aan te kunnen maken, u correcte offertes te kunnen bezorgen, en nadien correcte facturen te kunnen opmaken. We willen onze klanten natuurlijk kunnen contacteren als er iets mis is met hun account of om ondersteuning te bieden.

Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat een webpagina bezocht wordt) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over u?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor website-bezoekers is dat 5 jaar. De account-gegevens van klant bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt door een externe firma. Zij ontvangen uw ip adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email (privacy@cyclis.be) of schriftelijk contact met ons op.

Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken.

Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

De verwerker van de bezoekers-analyse-informatie bevindt zich in de USA, en vallen onder de Privacy Shield regeling.