Skip to content Skip to footer
50 / 100

Frequently Asked Questions (FAQ).

Group 7

Werkgevers/HR

Je kan ons contacteren via info@cyclis.be of telefonisch op het nummer 011 730 115. Een van onze accountmanagers zal vrijblijvend tot bij jou komen of een online meeting inplannen voor een eerste kennismaking.

Category: Werkgevers/HR

Als de medewerker langdurig ziek is of het bedrijf verlaat, doen wij hem een voorstel om de fiets over te nemen aan een vooraf bepaalde restwaarde.

Indien de medewerker de fiets niet overneemt en beslist om deze in te leveren, zal Cyclis een verbrekingsvergoeding factureren.

Category: Werkgevers/HR

De medewerker moet de fietspolicy en de verklaring op eer ondertekenen. In de fietspolicy worden de interne afspraken vastgelegd tussen de werkgever en de werknemer. In de verklaring op eer bepaalt de werkgever hoe vaak de medewerker met de fiets naar het werk moet komen. De meeste loonsecretariaten raden een minimum van 20% woon-werkverkeer aan. Dit zijn interne documenten en moeten dus niet gedeeld worden met ons. Wij voorzien jullie indien gewenst van voorbeelddocumenten.

Category: Werkgevers/HR

Na de ondertekening van het raamcontract kunnen wij je medewerkers persoonlijk komen toespreken in het bedrijf. We organiseren de infosessie eventueel in samenwerking met een plaatselijke fietshandelaar en zorgen voor enkele testfietsen. We organiseren ook online webinars en presentaties als jullie voorkeur hiernaar uitgaat.

Vervolgens simuleert de werknemer geschatte leaseprijzen via de My.Cyclis-tool. Bij
interesse, zet hij deze eenvoudig om in een leaseofferte. Als de werknemer overtuigd is, bevestigt hij de leaseofferte eenvoudig in de tool.

Jij kan de bestelling goedkeuren via Portal.Cyclis, de tool voor HR en werkgevers. Van zodra wij je goedkeuring ontvangen, bestellen wij de fiets bij de gekozen fietshandelaar. Vanaf dat moment nemen wij al het werk uit handen en verwittigen wij de medewerker via e-mail wanneer de fiets klaar staat. Wij ondersteunen de medewerker gedurende de hele leaseperiode.

Category: Werkgevers/HR

De meest ideale leaseperiode voor een fiets bedraagt 36 maanden. Het is ook mogelijk om de fietsen te leasen over een periode van 48 maanden.

Category: Werkgevers/HR

Wij gaan tot het uiterste om onze fietsers gelukkig te maken. Daarom bieden we een all-in leasing aan inclusief een omniumverzekering, een flexibel onderhoudspakket en pechbijstand. Ons team is first point of contact en ondersteunt de fietsers in heel het proces. Een rechtstreekse en persoonlijke communicatie vinden wij belangrijk. Daarnaast ontzorgen we zowel de fietser als het bedrijf door middel van onze tool. HR kan op ieder moment alle leasefietsen binnen het bedrijf opvolgen. De fietser raadpleegt via de tool alle informatie over zijn fiets, waar en wanneer hij maar wil.

Category: Werkgevers/HR

Jouw bedrijf zal de factuur ontvangen van zodra de werknemer de fiets heeft afgehaald in de fietswinkel.

Category: Werkgevers/HR

Nee, wij hanteren geen voorwaarden op het vlak van aantal leasefietsen. Wij gaan graag een vrije samenwerking aan met jouw bedrijf.

Category: Werkgevers/HR

We stellen ons zo flexibel mogelijk op en bieden alle mogelijke diensten en type fietsen aan. Als jouw bedrijf een restrictie wil opleggen, waken wij over het aanbod. Een voorbeeld van restricties zijn het maximum leasebudget, bepaalde type fietsen, een beperking of verplichting van diensten,…

Category: Werkgevers/HR

Dat kan volledig gratis! Als het bedrijf dat wil, nemen wij hiervoor contact op met een plaatselijke fietshandelaar. In dat geval kunnen de geïnteresseerden verschillende type fietsen testen na onze toelichting. Op deze manier kunnen de medewerkers goed geïnformeerd een keuze maken.

Uiteraard organiseren we ook live webinars en infosessies.

Category: Werkgevers/HR

Nee, bedrijven zijn wettelijk niet verplicht om hun medewerkers een fietsvergoeding toe te kennen. Er kunnen wel sectorale verplichtingen zijn. Een fietsvergoeding is uiteraard een extra stimulans om de medewerker op de fiets te krijgen. Vandaag is een fietsvergoeding tot en met € 0,24 per kilometer volledig vrijgesteld van belastingen.

Category: Werkgevers/HR

Van zodra de vlootbeheerder een login heeft aangevraagd voor onze tool, kan hij alle fietsen opvolgen via Portal.Cyclis. De verantwoordelijke kan offertes goedkeuren, bestellingen plaatsen, leasecontracten stopzetten en het overzicht van de hele fietsvloot behouden.

Category: Werkgevers/HR

Nee, er gelden geen instapkosten bij de implementatie van het fietsplan.

Category: Werkgevers/HR

Load More