Skip to content Skip to footer

Is het bedrijf verplicht om een fietsvergoeding te geven?

AANGEMAAKT OP 8 juli 2020

Nee, bedrijven zijn wettelijk niet verplicht om hun medewerkers een fietsvergoeding toe te kennen. Een fietsvergoeding is uiteraard een extra stimulans om de medewerker op de fiets te krijgen. Vandaag de dag is een fietsvergoeding tot en met 0,24 cent per kilometer volledig vrijgesteld van belastingen.