Skip to content Skip to footer

Kan het bedrijf restricties opleggen?

AANGEMAAKT OP 8 juli 2020

We stellen ons zo flexibel mogelijk op en bieden alle mogelijke diensten en type fietsen aan. Als jouw bedrijf een restrictie wil opleggen, waken wij over het aanbod. Een voorbeeld van restricties zijn het maximum leasebudget, bepaalde type fietsen, een beperking of verplichting van diensten,…