Skip to content Skip to footer

Wat zijn de stappen in het proces?

AANGEMAAKT OP 8 juli 2020

Na de ondertekening van het raamcontract kunnen wij je medewerkers persoonlijk komen toespreken in het bedrijf. We organiseren de infosessie eventueel in samenwerking met een plaatselijke fietshandelaar en zorgen voor enkele testfietsen. We organiseren ook online webinars en presentaties als een persoonlijke infosessie niet mogelijk is.

Vervolgens simuleert de werknemer geschatte leaseprijzen via de My.Cyclis-tool. Bij
interesse, zet hij deze eenvoudig om in een leaseofferte via de tool. Als de werknemer overtuigd is, bevestigt hij de leaseofferte in de tool met één druk op de knop.

Jij kan de bestelling goedkeuren via Portal.Cyclis, de tool voor HR en werkgevers. Van zodra wij goedkeuring ontvangen, bestellen wij de fiets bij de gekozen fietshandelaar. Vanaf dat moment nemen wij al het werk uit handen en verwittigen wij de medewerker via e-mail wanneer de fiets afhaal-klaar is. Wij ondersteunen de medewerker gedurende de hele leaseperiode.