Skip to content Skip to footer

Welke stappen worden ondernomen indien de medewerker het bedrijf verlaat of bij langdurig ziekte?

AANGEMAAKT OP 8 juli 2020

In beide gevallen zullen wij de medewerker een voorstel doen om de fiets over te nemen aan een vooraf bepaalde restwaarde.

Indien de medewerker de fiets niet overneemt en beslist om deze in te leveren, zal Cyclis een verbrekingsvergoeding factureren.